පරිගණකයේ screen එක වීඩියෝ කරන්න නියම software එකක්

ඔක්තෝම්බර් 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු අධ්‍යාපනික යෙදුම්/වැඩසටහන්] 
ඔයාලා දැකලා ඇති youtube එකේ එහෙම එක එක අය තම තමන්ගේ වැඩ පෙන්නලා වීඩියෝ දානවා.අන්න ඒ වගේ තමන්ගේ පරිගණකයේ ස්ක්රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න නියම සොෆ්ට්වෙයා එකක් අද අපි ඔයාලට දෙනවා.


Link: h

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook