අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාව

ජූලි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු අධ්‍යාපනික පින්තූර] niranjan on Google+ 
අනුරාධපුර යුගයට අයත් මෙම ප්‍රතිමාව ලෝකයේ අගනාම කළා නිර්මාණයකි. සෘජු කායයෙන් වැඩ සිටින බෝධිසත්ත්වයන්ගේ දෑත් කටක මුද්‍රාවෙනි. දණහිස් දක්වා වැටෙන සේ ඇඳ ඇති සාටකය නොවැගිරෙන පරිදි ඉඟ වටා රෑන් පටින් බැඳ මැද අලංකාර ගාංචුවකින් එක්කර ඇත. එයින් පහළට එල්ලෙන නරූපට දෙකක් රැළි සහිතව වම් කලව දිගේ දණ දක්වා පහතට වැටෙයි.

මහායානිකයෝ කි‍්‍ර.ව. 3 වන සියවස පමණ දී ශී‍්‍ර ලංකාවට ඔවුන්ගේ බෝධිසත්වයන් හඳුන්වා දුන්හ. අවලෝකිතේශ්වර හෙවත් නාථ ඔවුන් අතර මුල් තැන ගනී. ඒ බෝධිසත්වයෝ මහාකරුණාව නියෝජනය කරමින් අතට පත් නිවන් සුව හැරපියා දුකට පත් සත්වයින් බුද්ධත්වය කරා යොමු කිරීම හා ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීම තම වගකීම ලෙස සලකා කි‍්‍රයා කරන්නෙකු වේ. රෝග සුව කිරීමට එතුමා හට ඇති අති මානුෂීය බලය අනභිභවනීය බෝධිසත්වයකු වශයෙන් මතුවීමට හේතුවක් විය.

  • ප්රඥා පාරමිතා හෘදය සූත්‍රය

    [ආධ්‍යාත්මික ශ්‍රව්‍ය] අගෝස්තු 2011 ඕම් නමෝ භගවත්‍යෛ ආර්ය-ප්රඥාපාරමිතායෛ! ආර්ය-අවලෝකිතෙශ්වරෝ බෝධිසත්ත්වෝ ඝම්භිරම් ප්රඥාපාරමිතාචාරම් චාරාමානෝ ව්‍යාවාලෝකයති ස්මා පංච-ස්කන්ධස් අස්තත චා ස්වාභවශුන්යන් පශ්‍යති ස්මා....more
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook